Dopis školama za 2023/2024 školsku godinu

17/10/2023

Regionalni centar za talente Niš i u školskoj 2023/24. godini nastavlja sa realizacijom svog Plana i programa rada.

Regionalni centar za talente Niš i u školskoj 2023/24. godini nastavlja sa aktivnostima evidentiranja i identifikacije nadarenih i talentovanih učenika i studenata i njihovom uključivanju u sistem rada Regionalnog centra za talente Niš, kroz pohađanje škola koje centar organizuje i kroz mentorski rad, odnosno uvođenje nadarenih učenika u metodologiju i pristup izradi stručnih i naučno-istraživačkih radova.

Posebna novina u ovoj školskoj godini je organizacija nastavnih sadržaja i laoratorijskih vežbi na Prirodno matematičkom fakultetu u Nišu iz prirodnih i tehničkih nauka. Nastavni sadržaji će biti realizovani po posebno sačinjenim programima za učenike osnovnih i srednjih škola. U zavisnosti od broja polaznika nastavni sadraji će biti realizovani iz: matematike, računarskih nauka, fizike, hemije, biologije i ekologije i geografije. Učenici neće snositi troškove pohađanja nastave.
Učenici koji budu dolazili van Niša imaće obavezu plaćanja troškova prevoza iz svog mesta do Niša i nazad.
O ovom programu i terminima održavanja nastavnih sadraja bićete blagovremeno obavešteni nakon obavljenog testiranja učenika.

Detaljno obaveštenje možete pročitati u sledećim dokumentima: