O autoru

Dragan Topisirocić

Moje ime je Dragan Topisirović. Radim u osnovnoj školi „Toplički heroji“ u Žitorađi na poslovima nastavnika informatike i računarstva, a takođe radim i na poslovima uvođenja mladih u metodologiju naučno’istraživačkog rada.
Taj posao se sastoji u aktivnostima evidentiranja i identifikacije nadarenih i talentovanih učenika, organizovanju nastave iz naučnih disciplina za koje se oni opredele da rade i organizaciji mentorskog rada.

Učenici predlažu teme i oblasti njihovog istraživanja, a uz pomoć svojih mentora, koje im predloži i opredeli centar za talente rade svoje stručne i istraživačke radove koje prezentiraju na takmičenjima.