Značaj rada sa talentima

DELATNOST REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE NIŠ

U svetu je odavno preovladalo mišljenje da se dalji progres ne može ostvariti bez osvajanja i primene novih znanja, kao i novih tehnologija. Zbog toga je nužno, da se svako društvo i narod, brine o onima koji aktivno ili potencijalno mogu pružiti nadprosečne rezultate u delatnostima kojima se bave. Rezultate, koje postižu nadareni i talentovani pojedinci, odnose se na teorijske i praktične rezultate u svim područjima razvoja ljudske delatnosti, jer se o razvoju društva može govoriti samo o razvoju i prosperitetu u celini.

U našem društvu postoji izražen interes za rad sa nadarenim i talentovanim učenicima i studentima. Postoje odgovarajući instituciolizovani i spontani oblici podrške nadarenim i talentovanim pojedincima, kroz škole i vanškolske ustanove i organizacije, strukovna udruženja i druge organizacije i institucije. To su organizacije koje se bave stvaranjem predusklova za sticanje novih znanja, ali to su i organizacije koje treba da se bave posebnim odnosom prema nadarenim i talentovanim pojedincima, kao što su naprimer, pre svega, službe zapošljavanja, kada se govori i misli o obezbeđenju preduslova za brže zapošljavanje mladih talentovanih stručnjaka.

Međutim, Srbija je danas na značajnoj prekretnici. Njen dalji razvoj je pod snažnim uticajem doziranog uticaja trenutnog tehnološkog razvoja i stanja razvijenih, te iz tog razloga, država mora da ima izgrađenu strategiju odnosa prema nadarenim i talentovanim pojedincima, koji se moraju prepoznati, i kojima se moraju obezbediti svi preduslovi za usavršavanje, sticanje novih znanja, praktičnu primenu stečenih znanja i ugradnju istih u svakodnevni život. Takođe, ti preduslovi moraju biti sagledani i kroz podsticajnu politiku stipendiranja, bržeg zapošljavanja i rešavanja egzistencijalnih problema mladih, kao što je rešavanje stambenog problema i dr.

Radi toga, ogroman je zahtev i potreba, izgrađivanja domaćeg, tehničkog, tehnološkog i drugih fondova znanja, na bazi sopstvenog isztraživačkog rada i na bazi primene rezultata domaćih razvojnih projekata i programa u svim oblastima života i rada, koji svoje mesto za realizaciju imaju pre svega u našoj zemlji, ali i u svetskim korporacijama. Ovakav prilaz se nameće savremenim svetskim istraživačko-razvojnim i tržišnim procesima, odnosno svetskom borbom za konkurentnost proizvoda, usluga i znanja.

Maksimalno korišćenje prirodnih resursa uz poštovanje zahteva očuvanja i zaštite životne sredine, prestruktuiranje i modernizovanje privrede, brzi razvoj proizvodnje hrane, razvoj energetike, elektronike, metalurgije, hemijske industrije, informatičkih tehnologija i dr., nameću potrebu sistematskog i organizovanog posla vezanog za otkrivanje, identifikaciju i podsticanje rada sa nadarenim i talentovanim pojedincima.

Da bi se prilagodili i odgovorili trenutnim izazovima savremenog sistema obrazovanja i posebno realizacije Programa podsticanja i usavršavanja naučnog podmlatka, jedan od prvoosnovanih centara za talente, Regionalni centar za talente Niš, pristupio je organizovanom obliku rada sa nadarenim i talentovanim pojedincima u svim oblastima nauke.