Pravila za pisanje radova

Svakom početniku u istraživanju, uglavnom nije poznato šta se može istraživati i na
koji način, pa mu je odmah na početku, potrebna odgovarajuća pomoć.
Pripreme za izradu naučnoistraživačkog rada sprovode se u Regionalnim centrima za
talente, i obuhvataju:

  • predavanja,
  • vežbe,
  • izbor teme.

U želji da se pomogne potencijalno darovitim učenicima, i da se otklone eventualne
teškoće oko pisanja rada, kao i da se ubrza i ujednači tehnička priprema istih, u tekstu koji
sledi navode se smernice koje metodološki i ilustrovano upućuju svakog polaznika na:

  • Način pisanja naučnoistraživačkog /istraživačkog/ rada,
  • Tehničku obradu rezultata naučnoistraživačkog /istraživačkog/ rada.

Pod naučnoistraživačkim radom smatra se onaj rad kod koga je primenjen naučni metod u
istraživanjima i koji otkriva nepoznate činjenice i relacije objašnjava zakonitosti među
pojavama

Pod istraživačkim radom smatra se onaj rad, čiji je glavni zadatak prikupljanje
poznatih naučnih činjenica i dolaženje do rezultata koji se mogu, u cilju prenosa naučnih
rezultata u praksi, koristiti bez dokazivanja određene pretpostavke – hipoteze.

Ukoliko neko od polaznika u svom radu ne primeni date smernice u ovom uputstvu
automatski će biti diskvalifikovan i time izgubiti pravo da sa svojim radom učestvuje
na takmičenju.

Detaljno uputstvo možete naći ovde ovde.