Školska 2021 – 2022 godina – Srednja škola

20/10/2021

Regionalni centar za talente Niš i u školskoj 2021/22. godini nastavlja sa aktivnostima evidentiranja i identifikacije nadarenih i talentovanih učenika i studenata i njihovom uključivanju u sistem rada Regionalnog centra za talente Niš, kroz pohađanje škola koje centar organizuje i kroz mentorski rad, odnosno uvođenje nadarenih učenika u metodologiju i pristup izradi naučno-istraživačkih radova.

Regionalni centar za talente Niš organizuje rad sa talentovanim i nadarenim učenicima VII i VIII razreda osnovnih škola, učenicima srednjih škola i studentima, sa prostora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga i sa Kosova i Metohije iz oblasti društvenih, humanističkih, prirodnih i tehničkih nauka i drugih disciplina.

Imajući u vidu programsku orijentaciju Regionalnog centra za talente Niš, Centar u toku školske 2021/22. godine nastavlja sa realizacijom programskih sadržaja opšte-obrazovnih, prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih disciplina.

 1. Matematika
 2. Informatika i programiranje
 3. Fizika
 4. Hemija
 5. Ekologija i zaštita životne sredine
 6. Biologija
 7. Srpski jezik
 8. Književnost
 9. Engleski jezik
 10. Geografija
 11. Istorija
 12. Psihologija
 13. Tehnika i tehnologija

Škole, odnosno saradnici koji dostave spiskove učenika, blagovremeno će dobiti Pravilnik takmičenja i druga potrebna uputstva za rad sa učenicima.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju, nakon evidentiranja učenika, učenici će moći da putem internetea urade test inteligencije besplatno ili pak u svojim školama a pod patronatom psihologa saradnika Regionalnog centra za talente Niš, a što će biti predmet našeg uzajamnog dogovora.

Nakon uspešno urađenog pedagoško psihološkog testa i testa inteligencije, kao i uspršno urađenog testa znanja na opštinskom nivou takmičenja, učenici će biti angažovani za rad u naučnoj disciplini za koju su se prijavili, odnosno radiće stručne i naučno-istraživačke radove iz napred navedenih nastavnih predmeta.

Napomena:

 1. Departman za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu je zainteresovan za nastavak saradnje kroz organizaciju predavanja i nastavnih sadržaja iz naučne discipline Sociologija. Iz tog razloga molimo vas da uz ostale spiskove dostavite i spisak učenika zaintereovanih za pohađanje škole Sociologije.
 2. Univerzitet Metropoliten u Nišu je spreman da u cilju naše saradnje organizuje nastavu vezanu za savremene informaciono-komunikacione tehnologije, projektovanje, programiranje i dr. Ukoliko ima zainteresovanih učenika za ove nastavne sadraje dostavite nam spiskove učenika.
 3. Naravno, u zavisnosti od broja predloenih i identifikovanih učenika za rad u centru i za ostale navedene discipline organizovaće se nastavni sadržaji.

Učenicima će sa mentorima raditi na izradi radova putem Interneta!

Ukoliko se poboljšaju epidemiološki uslovi radićemo prema dosadašnjem planu i programu, odnosno organizovaćemo neposredan rad sa učenicima.

Molimo rukovodioce aktiva i saradnike Regionalnog centra za talente Niš, da u dogovoru sa pedagoško-psihološkom službom, kao i sa vašim saradnicima iz odgovarajućih nastavnih oblasti u vašoj školi, predložite polaznike, nadarene učenike, za pohađanje programa i mentorski rad u Regionalnom centru za talente Niš.

Spisak učenika po razredima, sa e-mail- adresama i brojevima telefona kao i naučnom discilinom za koju se opredeljuju da pohađaju i rade radove i drugim podacima dostavite na:

е-mail:centar@medianis.net и dr.topy.99@gmail.com.
Rok za dostavu spiskova: 30. oktobar 2021.godine.

Napomena:
Učenici, koji su prethodne godine uspešno položili test inteligencije, ne rade ponovo. Potrebno je samo dostaviti njihove podatke radi evidentiranja za rad u ovoj školskoj godini!

Za sve dodatne ifnormacije stojimo vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav!

Regionalni centar za talente Niš

Доц. др Драган Тописировић, дипл.инж.ел., с.р.