Obaveštenje, Školska 2022 – 2023 godina

07/04/2023

OBAVEŠTENjE

Dostava radova za regionalno takmičenje i smotru stručnih i naučno istraživačkih radova talenata učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola, je do 07. aprila 2023. godine. Ukoliko bude opravdanih razloga, uz našu saglasnost produžićemo rok za dostavu radova.

Regionalni takmičenje će biti održano 22. Aprila 2023. Godine u Nišu.

Radove treba dostaviti u elektronskom obliku u Word-u i PDF formatu na elektronske adrese: dr.topy.99@gmail.com i centar@medianis.net.

Takođe, radove treba dostaviti i u 4(četiri) štampana primerka. Adresu za dostavu radova dostavićemo naknadno.

Uz radove treba dostaviti i prijavu koju smo vam ranije dostavili, koju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Takmičenje se nalazi u kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete Republike Srbije i organizuje se u okviru sistemu regionalnih centara za talente Republike Srbije.

Napomena:
Organizovanje republičke smotre istraživačkih radova učenika srednjih škola u okviru Regionalnog centra za mlade talente „Nikola Tesla“ iz Beograda, 25. Marta 2023. godine u Beogradu, predstavlja neodgovoran čin i na određeni način dupliranje aktivnosti u našem radu i unelo je dosta pometnje u organizaciju našeg takmičenja. O ovome ćemo vas informisati naknadno, a posebno na regionalnom takmičenju.

Za sve dodatne ifnormacije i vaše predloge za unapređenje našeg rada stojimo vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav!
Regionalni centar za talente Niš
Doc. dr Dragan Topisirović, dipl.inž.el., s.r.