Dopis za školsku 2020/2021. godinu

20/10/2020

DIREKTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA,
DIREKTORIMA SREDNjIH ŠKOLA,
RUKOVODIOCIMA AKTIVA

Regionalni centar za talente Niš i u školskoj 2020/21. godini nastavlja sa aktivnostima evidentiranja i identifikacije nadarenih i talentovanih učenika i studenata i njihovom uključivanju u sistem rada Regionalnog centra za talente Niš, kroz pohađanje škola koje centar organizuje i kroz mentorski rad, odnosno uvođenje nadarenih učenika u metodologiju i pristup izradi naučno-istraživačkih radova.

Regionalni centar za talente Niš organizuje rad sa talentovanim i nadarenim učenicima VII i VIII razreda osnovnih škola, učenicima srednjih škola i studentima, sa prostora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga i sa Kosova i Metohije iz oblasti društvenih, humanističkih, prirodnih i tehničkih nauka i drugih disciplina.

Imajući u vidu programsku orijentaciju Regionalnog centra za talente Niš, Centar u toku školske 2020/21. godine nastavlja sa realizacijom programskih sadržaja opšte-obrazovnih, prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih disciplina.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju, nakon evidentiranja učenika, učenici će moći da putem internetea urade test inteligencije besplatno ili pak u svojim školama a pod patronatom psihologa saradnika Regionalnog centra za talente Niš.

Nakon uspešno urađenog pedagoško psihološkog testa i testa inteligencije, učenici će biti angažovani za rad u naučnoj disciplini za koju su se prijavili, odnosno radiće stručne i naučno-istraživačke radove iz sledećih naučnih disciplina: srpski jezik, književnost, psihologija, matematika, fizika, informatika i računarska tehnika u funkciji nauke i tehnologije, hemija, biologija i medicinske nauke, ekologija-oblast zaštite životne sredine, geografija i geologija, istorija i arheologija, socioloija, strani jezici (engleski, ruski), kao i drugih naučnih disciplina.

Učenicima će sa mentorima raditi na izradi radova putem Interneta!

Ukoliko se poboljšaju epidemiološki uslovi radićemo prema dosadašnjem planu i programu, odnosno organizovaćemo neposredan rad sa učenicima.

Molimo rukovodioce aktiva i saradnike Regionalnog centra za talente Niš, da u dogovoru sa pedagoško-psihološkom službom, kao i sa vašim saradnicima iz odgovarajućih nastavnih oblasti u vašoj školi, predložite polaznike, nadarene učenike, za pohađanje programa i mentorski rad u Regionalnom centru za talente Niš.

Spisak učenika po razredima, sa e-mail- adresama i brojevima telefona kao i naučnom discilinom za koju se opredeljuju da pohađaju i rade radove i drugim podacima dostavite na:

е-mail: centar@medianis.net, или dr.topy.99@gmail.com.

Rok za dostavu spiskova: 31. oktobar 2020.godine.

Ovde možete oreuzeti zvanični dopis.