Dopis za školsku 2019/2020 godinu

15/10/2019

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА , ДИРЕКТОРИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА , РУКОВОДИОЦИМА АКТИВА

Regionalni centar za talente Niš i u školskoj 2019/20. godini nastavlja sa aktivnostima evidentiranja i identifikacije nadarenih i talentovanih učenika i studenata i njihovom uključivanju u sistem rada Regionalnog centra za talente Niš, kroz pohađanje škola koje centar organizuje i kroz mentorski rad, odnosno uvođenje nadarenih učenika u metodologiju i pristup izradi naučno-istraživačkih radova.

Regionalni centar za talente Niš organizuje rad sa talentovanim i nadarenim učenicima VII i VIII razreda osnovnih škola, učenicima srednjih škola i studentima, sa prostora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga i sa Kosova i Metohije iz oblasti društvenih, humanističkih, prirodnih i tehničkih nauka i drugih disciplina.

Imajući u vidu programsku orijentaciju Regionalnog centra za talente Niš, Centar u toku školske 2019/20. Godine nastavlja sa realizacijom programskih sadržaja opšte-obrazovnih, prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih disciplina.

Nakon evidentiranja učenika i uspešno urađenog pedagoško psihološkog testa i testa inteligencije, učenici će biti angažovani za rad u nekoj od naučnih disciplina, odnosno izradu stručnog ili naučno-istraživačkog rada sledećih naučnih disciplina: srpski jezik, književnost, psihologija, matematika, fizika, informatika i računarska tehnika u funkciji nauke i tehnologije, hemija, biologija i medicinske nauke, ekologija-oblast zaštite životne sredine, geografija i geologija, istorija i arheologija, socioloija, strani jezici (engleski, ruski), kao i druge naučne discipline.

Molimo vas da u dogovoru sa pedagoško-psihološkom službom, kao i sa vašim saradnicima iz odgovarajućih nastavnih oblasti u vašoj školi, predložite polaznike, nadarene učenike, za pohađanje programa i mentorski rad u Regionalnom centru za talente Niš.

Spisak učenika po razredima, sa e-mail- adresama i brojevima telefona i drugim podacima dostavite na:
e-mail: centar@medianis.net, ili dr.topy.99@gmail.com.
Pok za dostavu spiskova: 15. oktobar 2019.godine.

Napomena:

  1. Nakon evidentiranja novih polaznika, biće organizovano testiranje učenika. Test obuhvata testove inteligencije i test opštih sklonosti;
  2. Učenici, koji su prethodne godine uspešno položili test inteligencije, isti ne rade ponovo. Potrebno je samo dostaviti njihove podatke radi evidentiranja za rad u ovoj školskoj godini.

Napomena:

  • Nakon obavljenog testiranja učenika, učenici koji budu pokazali najbolje rezultate, pohađaće trodnevnu školu na temu “Metodologija uvođenja mladih u naučno-istraživaki rad“. Škola će biti organozovana u nekom od odmarališta u blizini Niša, za dve grupe učenika od po 25 polaznika u grupi za prirodne, odnosno društvene nauke.

Ceo dokument možete preuzeti ovde.

Srdačan pozdrav!