Kalendari takmičenja osnovnih i srednjih škola za 2011/2012.godinu

 


PREDAJA RADOVA: do 20. aprila 2012. godine
REGIONALNO TAKMIČENJE: 5. maj 2012. godine u Nišu

Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

OSNOVNE ŠKOLE

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete i nauke donosi Godišnji kalendar takmičenja i smotri osnovnih škola za školsku 2011/2012. godinu.
Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:
– na takmičenju mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola;
– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmičenju;
– za svaki naredni nivo takmičenja određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja, a u skladu s propozicijama;
– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja;
– ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.
Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja, a koji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastavnika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.

KALENDAR TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

I – OD ŠKOLSKOG DO REPUBLIČKOG NIVOA1. Srpski jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za srpski jezik i književnost
Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture
– školski: do kraja februara 2012.
– opštinski: 3. mart 2012.
– okružni: 31. mart 2012.
– republički: 19. maj 2012.2. Srpski jezik kao nematernji
Ministarstvo prosvete i nauke, Filozofski fakultet Novi Sad – Katedra za srpski kao nematernji jezik
Takmičenje u znanju srpskog jezika kao nematernjeg za učenike 7. i 8. razreda
– školski: do kraja februara 2012.
– okružni: 4. mart 2012.
– republički: 20. maj 2012.3. Mađarski jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Filozofski fakultet Novi Sad – Katedra za hungarologiju
Takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture
– školski: do kraja januara 2012.
– opštinski: 4. mart 2012.
– okružni: 20. april 2012.
– republički: 18. maj 2012.4. Slovački jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo
Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture
– školski: 4. mart 2012.
– okružni: 20. april 2012.
– republički: 18. maj 2012.5. Rumunski jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku
Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture
– školski: 4. mart 2012.
– okružni: 20. april 2012.
– republički: 18. maj 2012.6. Rusinski jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu
Takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture
– školski: 4. mart 2012.
– okružni: 20. april 2012.
– republički: 18. maj 2012.7. Bugarski jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Matica Bugara
Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture
– školski: 4. mart 2012.
– okružni: 20. april 2012.
– republički: 18. maj 2012.8. Strani jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za strane jezike i književnosti
Takmičenje u znanju stranih jezika:
a) engleski
b) ruski
c) nemacki
d) francuski
e) italijanski
f) španski
– školski: 12. februar 2012.
– opštinski: 10. mart 2012.
– okružni/gradski: 29. april 2012.
– republički: 26. maj 2012.9. Istorija
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo istoričara Srbije “Stojan Novaković”
Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije
– školski: 5. februar 2012.
– opštinski: 3. mart 2012.
– okružni/gradski: 31. mart 2012.
– republički: 6. maj 2012.10. Geografija
Ministarstvo prosvete i nauke, Srpsko geografsko društvo
Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije
– opštinski: 4. februar 2012.
– okružni: 11. mart 2012.
– republički: 28. april 2012.11. Matematika
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
a) Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike
– školski: 4. februar 2012.
– opštinski: 4. mart 2012.
– okružni/gradski: 31. mart 2012.
– republički: 5. maj 2012.
b) Srpska matematička olimpijada
– republički: 27. maj 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Matematičko društvo “Arhimedes”
a) “Matematički turnir” – Matematička olimpijada osnovnih škola Republike Srbije
– republički: 19. maj 2012. Beograd
b) “Misliša”
– osnovni nivo: 15. mart 2012.
– republički: 13. maj 2012.
c) Dopisna matematička olimpijada
– prvi nivo: do 20. oktobra 2011.
– drugi nivo: do 20. novembra 2011.
– republički: 11. decembar 2011.
d) Matematička internet olimpijada
– osnovni nivo: septembar-novembar 2011.
– viši nivo: decembar 2011.
– republički: decembar 2011.12. Računarstvo i informatika
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
a) Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva
– opštinski: 26. februar 2012.
– okružni/gradski: 24. mart 2012.
– republički: 21. april 2012.
b) Srpska informatička olimpijada
– republički: 19. maj 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Elektrotehnička škola, Niš
TeslaInfoKup
– školski: do 31. marta 2012.
– opštinski: 22. april 2012.
– republički: 12. maj 2012.13. Fizika
a) Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo fizičara Srbije, Fizički fakultet Beograd
– školski: 11. februar 2012.
– opštinski: 18. februar 2012.
– okružni: 17. mart 2012.
– republički: 28-29. april 2012.
b) Srpska fizička olimpijada
– republički: 10-11. maj 2012.14. Hemija
Ministarstvo prosvete i nauke, Srpsko hemijsko društvo
Takmičenje iz hemije
– školski: 19. februar 2012.
– opštinski: 3. mart 2012.
– okružni: 1. april 2012.
– republički: 12-13. maj 2012.15. Biologija
Ministarstvo prosvete i nauke, Srpsko biološko društvo
Takmičenje iz biologije
– školski: 5. februar 2012.
– opštinski: 25. februar 2012.
– okružni: 25. mart 2012.
– republički: 12. maj 2012.16. Tehničko i informatičko obrazovanje
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije, Šabac
Takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja
– školski: 4. februar 2012.
– opštinski: 18. mart 2012.
– okružni: 22. april 2012.
– republički: 12. maj 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Auto moto savez Srbije, Društvo nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije
“Šta znaš o saobraćaju”
– školski: 31. mart 2012.
– opštinski: do kraja aprila 2012.
– okružni: 19. maj 2012.
– republički: 26. maj 2012.17. Muzička kultura
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike
– republički: decembar 2011.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije
– republički: 26. mart – 3. april 2012. Beograd i Novi Sad18. Fizičko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i nauke, Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije
a) stoni tenis
– školski: 26.9.-2.10.2011.
– opštinski: 3-9.10.2011.
– okružni: 10-16.10.2011.
– republički: 9-15. maj 2012.
b) plivanje
– školski: –
– opštinski: 17-23.10.2011.
– okružni: 7-13.11.2011.
– republički: 9-15. maj 2012. Beograd
c) rukomet
– školski: 3-9.10.2011.
– opštinski: 24-30.10.2011.
– okružni: 7-13.11.2012.
– međuokružni: 21-27.11.2011.
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
d) odbojka
– školski: 26-30.9.2011.
– opštinski: 14-20.11.2011.
– okružni: 7-13.11.2012.
– međuokružni: 28.10.-4.12.2011.
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
e) streljaštvo
– školski: 16-22.1.2012.
– opštinski: 6-12.2.2012.
– okružni: 20-26.2.2012.
– republički: 9-15. maj 2012. Inđija
f) sportska gimnastika
– školski: 6-12.2.2012.
– opštinski: 20-26.2.2012.
– okružni: 5-11.3.2012.
– međuokružni: 19-25.3.2012.
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
g) košarka
– školski: 23.1.-4.2.2012.
– opštinski: 27.2.-4.3.2012.
– okružni: 12-18.3.2012.
– međuokružni: 26-31.3.2012.
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
h) mali fudbal
– školski: od četvrte nedelje septembra 2011.
– opštinski: 5-11.3.2012.
– okružni: 19-25.3.2012.
– međuokružni: 2-6.4.2012.
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
i) atletika
– školski: 24-30.10.2011.
– opštinski: 12-18.3.2012.
– okružni: 26-31.3.2012.
– međuokružni: 17-22.4.2012.
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
j) male olimpijske igre
– školski: 13-19.2.2012.
– opštinski: 1-4.3.2012.
– okružni: 2-6.4.2012.
– međuokružni: 17-22.4.2012.
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
k) džudo (promotivni sport)
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
l) kajak (promotivni sport)
– republički: 9-15. maj 2012. Sremska Mitrovica
m) Prolećni kros “Kroz Srbiju”
– republički:19. Takmičenje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje za sport hendikepiranih učenika Srbije SPORTHUS
Takmičenje učenika specijalnih škola ometenih u razvoju
– republički: fudbal 4 nedelja 10.2011., šah 3 nedelja 12.2011., stoni tenis 4 nedelja 2.2012., košarka 5 nedelja marta 2012., atletika 2 nedelja aprila 2012
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica direktora i nastavnika škola za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Republike Srbije
Sportska takmičenja-discipline: stoni tenis, sportski ples, badminton, plivanje, dresurno jahanje, atletika, sportski ribolov, vožnja bicikla
– školski: do kraja aprila 2012.
– okružni/međuokružni: maj i jun 2012. stoni tenis ŠOSO “MIlan Petrović” Novi Sad, sportski ples ŠOSO “MIlan Petrović” Novi Sad, badminton ŠOSO “MIlan Petrović” Novi Sad, plivanje ŠOSO “MIlan Petrović” Novi Sad, dresurno jahanje “Salaš Čenej” ŠOSO “MIlan Petrović” Novi Sad, atletika ŠOSO “MIlan Petrović” Novi Sad, sportski ribolov COR Novi Sad, vožnja bicikla ŠOSO “MIlan Petrović” Novi Sad
C) Ministarstvo prosvete i nauke, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha Kragujevac
Republičko sportsko takmičenje za pionire i pionirke-discipline:
-košarka za pionire i pionirke
-fudbal za pionire
-odbojka za pionire i pionirke
-atletika za pionire i pionirke
– republički: 18-21. maj 2012. Kragujevac
D) Ministarstvo prosvete i nauke, Aktiv direktora Zajednice škola za učenike oštećenog sluha
Republičko takmičenje u znanju za učenike 7. razreda
– republički: 31.5.-1.6.2012. Škola za oštećene sluhom-nagluve “Stefan Dečanski”, Beograd
E) Ministarstvo prosvete i nauke, Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih
a) 26. prvenstvo slepih i slabovidih u plivanju
– republički: septembar 2011.
b) 39. republičko prvenstvo u golbalu
– republički: oktobar 2011.20. Učeničke zadruge Srbije
Ministarstvo prosvete i nauke, Savez učeničkih zadruga Srbije
36. republičko takmičenje mladih zadrugara orača učenika osnovnih škola
– republički: 7-8. oktobar 2011. – OŠ “Branislav Petrović” Slatina kod Čačka

II – KALENDAR SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA1. Smotra stvaralaštva učitelja u vannastavnim aktivnostima u prvom ciklusu obaveznog obrazovanja
Ministarstvo prosvete i nauke, Savez učitelja Republike Srbije
Smotra stvaralaštva učitelja u vaspitno-obrazovnom procesu
– republički: 16-17. jun 2012.2. Izborni nastavni predmeti, festivali, sabori, smotre
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje vojvođanskih učitelja, Novi Sad
Smotra-Festival lutkarstva osnovnih škola – FLUOŠ
– okružni: februar-mart 2012.
– republički: 26-27.4.2012.
– međunarodni: 27-28.4.2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje prosvetnih radnika Mađara Severne Bačke
Umetničko takmičenje učenika osnovnih škola na mađarskom nastavnom jeziku
– školski: do kraja februara 2012.
– okružni: 12. maj 2012.3. Takmičenje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
Ministarstvo prosvete i nauke, Savez učeničkih zadruga Srbije
17. republička smotra učeničkih zadruga škola za osnovno i srednje obrazovanje dece sa posebnim potrebama
– republički: maj 2012.4. Srpski jezik
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za srpski jezik i književnost
Smotra-Takmičenje literarnih družina i lingvističkih sekcija
– republički: januar 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Savez amatera Srbije
Smotra “Pesniče naroda mog”
– republički: 18-19. maj 2012.
C) Ministarstvo prosvete i nauke, Ogranak Vukove zadužbine, Bavanište
Smotra “Dani ćirilice”
– republički: 19. maj 2012.5. Računarstvo i informatika
Ministarstvo prosvete i nauke, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad
Smotra kratkog đačkog filma FILMić
– republički: 19. maj 2012.6. Tehničko i informatičko obrazovanje
Ministarstvo prosvete i nauke, Regionalno društvo za tehničko i informatičko obrazovanje, Zrenjanin
Smotra tehničkog stvaralaštva iz robotike i interfejs tehnologije “ROBO-INT Invent”
– okružno: 5. maj 2012.7. Likovna kultura
Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje likovnih pedagoga i umetnika Srbije
Smotra likovnog stvaralaštva
– republički: maj 2012.8. Muzička kultura
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Smotra-22. Republičko takmičenje horova i 13. Republičko takmičenje orkestara
– gradski/okružni: do kraja aprila 2012.
– republički: maj 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Dečji kulturni centar Beograd
Smotra – 17. Republički festival dečjeg muzičkog stvaralaštva “Deca kompozitori”
– školski: februar 2012.
– okružni/međuokružni: mart-maj 2012.
– republički: prva polovina juna 2012.
C) Ministarstvo prosvete i nauke, Muzički centar, Pančevo
Smotra “Raspevano proleće Srbije”
– okružni/međuokružni: 21.3.-15.6.2012.
– republički: 16. jun 2012. Novi Sad9. Takmičenje talenata
Ministarstvo prosvete i nauke, Regionalni centar za talente Beograd 2
Takmičenje talenata po naučnim disciplinama i smotra istraživačkih radova talenata Srbije
– regionalni: maj 2012.
– republički: 1-3. jun 2012.

III – KALENDAR MEĐUNARODNIH TAKMIČENJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA1. Matematika
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
a) Juniorska balkanska matematička olimpijada
– međunarodni: kraj juna 2012.
b) Kengur
– međunarodni: 15. mart 2012. u 10,00 časova2. Računarstvo i informatika
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
Juniorska balkanska informatička olimpijada
– međunarodni: jul 2012.3. Fizika
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo fizičara Srbije, Fizički fakultet Beograd
Međunarodna juniorska naučna olimpijada
– međunarodni: 1-10. decembar 2011.4. Tehničko i informatičko obrazovanje
Ministarstvo prosvete i nauke, Auto moto savez Srbije
Evropsko takmičenje u poznavanju saobraćaja
– međunarodni: septembar 2012.5. Muzička kultura
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Takmičenje mladih muzičara “Petar Konjović”
– međunarodni: 5-12. maj 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Muzička škola “Davorin Jenko”, Beograd
Takmičenja učenika muzičkih osnovnih škola-discipline:
1) klavir
2) svi duvački instrumenti
3) kamerna muzika
– međunarodni: disciplina klavir i kamerna muzika 18-24. februar 2012. Beograd, disciplina duvački instrumenti i kamerna muzika 3-11. mart 2012. Beograd

SREDNJE ŠKOLE

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete i nauke donosi Godišnji kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2011/2012. godinu.
Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:
– na takmičenju mogu učestvovati svi redovni učenici srednjih škola;
– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmičenju;
– za svaki naredni nivo takmičenja određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja, a u skladu s propozicijama;
– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja;
– ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.
Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja, a koji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastavnika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.

KALENDAR TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

I – OD ŠKOLSKOG DO REPUBLIČKOG NIVOA1. Srpski jezik
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Vukova zadužbina
Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture
– školski: do kraja februara 2012.
– opštinski: 4. mart 2012.
– okružni: 1. april 2012.
– republički: 20. maj 2012. u Tršiću
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Filološki fakultet Beograd
Takmičenje iz književnosti: školski pismeni zadatak na početku školske godine na utvrđene teme iz književnosti
– školski: izbor dva najuspešnija zadatka i dostavljanje dokumentacije do sredine decembra 2011.
– republički: proglašenje, dodela diploma i nagrada, u januaru 2012. na Zimskom seminaru u Beogradu
C) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Vukova zadužbina
Takmičenje lingvističkih sekcija
– školski: utvrđivanje kvaliteta, dostavljanje dokumentacije do 15.11.2011.
– republički: izbor najuspešnijih sekcija, u januaru 2012. na Zimskom seminaru u Beogradu
D) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Zadužbina Desanke Maksimović
Takmičenje literarnih družina i sekcija
– školski: utvrđivanje kvaliteta, dostavljanje dokumentacije do 15.11.2011.
– republički: izbor i proglašenje najuspešnijih, dodela diploma i nagrada u januaru 2012. na Zimskom seminaru u Beogradu
E) Ministarstvo prosvete i nauke, Savez amatera Srbije
Smotra učenika recitatora Srbije “Pesniče naroda mog”
– školski: do kraja februara 2012.
– opštinski: do 30. marta 2012.
– okružni: do 16. aprila 2012.
– republički: 18/19. maj 2012. Valjevo2. Mađarski jezik – kao maternji
Ministarstvo prosvete i nauke, Filozofski fakultet,Novi Sad – Odsek za hungarologiju
Takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture
– školski: do kraja januara 2012.
– opštinski: 17. mart 2012.
– okružni: 21. april 2012.
– republički: 19. maj 2012.3. Slovački jezik – kao maternji
Ministarstvo prosvete i nauke, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo
Takmičenje iz slovačkog jezika i jezičke kulture
– školski: do kraja marta 2012.
– okružni/republički: 12. maj 2012.4. Bugarski jezik – kao maternji
Ministarstvo prosvete i nauke, Matica Bugara u Srbiji
Takmičenje iz bugarskog jezika i jezičke kulture
– školski: do kraja februara 2012.
– opštinski: 4. mart 2012.
– okružni/republički: 20. maj 2012.5. Latinski jezik i grčki jezik
Ministarstvo prosvete i nauke, Asocijacija za klasične studije Srbije, Filozofski fakultet u Beogradu – Katedra za klasične nauke
Takmičenje u znanju latinskog i grčkog jezika
– školski: do 1. aprila 2012.
– republički: 5. maj 2012. u Trećoj beogradskoj gimnaziji6. Strani jezici
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo za strane jezike
Takmičenje u znanju stranih jezika:
a) engleski
b) ruski
c) nemački
d) francuski
za učenike IV razreda gimnazije, stručnih škola i specijalna grupa (Filološka gimnazija i učenici sa dužim boravkom u zemlji čiji jezik uče)
– školski: do kraja februara 2012.
– okružni/gradski: 10. mart 2012.
– republički: 21. april 2012.7. Istorija
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo istoričara Srbije “Stojan Novaković”
Takmičenje učenika srednjih škola iz poznavanja nacionalne istorije
– školski: do kraja februara 2012.
– opštinski: 24. mart 2012.
– okružni/gradski: 22. april 2012.
– republički: 12/13. maj 2012.8. Geografija
Ministarstvo prosvete i nauke, Republički centar za talente, Regionalni centar za talente
Smotra naučnoistraživačkih radova učenika iz geografije
– međuokružni: 5. maj 2012. – regionalni centri
– republički: 1-3. jun 2012.9. Matematika
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
Pojedinačno takmičenje učenika srednjih škola
– školski: /
– opštinski: 21. januar 2012.
– okružni/gradski: 11. februar2012.
– republički: 17. mart 2012.
– Srpska matematička olimpijada: 31.3.-1.4. 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Matematičko društvo “Arhimedes”
a) Ekipno prvenstvo srednjih škola – matematički turnir
– finale na republičkom nivou: 19. maj 2012. Beograd
b) Matematičko takmičenje “MISLIŠA” (I – IV)
– školski: 15.3.2012.
– republički: 13.5.2012. Beograd10. Računarstvo i informatika
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
a) Takmičenje iz računarstva i informatike za učenike gimnazija i stručnih škola; posebna grupa po programu matematičke gimnazije
– okružni: 3. mart 2012.
– republički: 24. mart 2012.
b) Srpska informatička olimpijada
– republički: 19-20. maj 2012.
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Regionalno društvo za tehničko i informatičko obrazovanje, Zrenjanin
Smotra tehničkog stvaralaštva iz robotike i interfejs tehnologije
– okružni: 4-5. maj 2012. u Zrenjaninu11. Fizika
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo fizičara Srbije, Fizički fakultet Beograd
a) Takmičenje iz fizike
– školski: do 11.2.2012.
– opštinski: 18.2.2012.
– okružni/gradski: 10.3.2012.
– republički: 21-22.4.2012.
b) Srpska fizička olimpijada
– republički: 10-11. maj 2012.12. Astronomija
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo astronoma Srbije
Takmičenje iz astronomije
– školski: do 10.3.2012.
– opštinski: 7.4.2012.
– okružni/gradski: 5.5.2012.
– republički: 2-3.6.2012.13. Hemija
Ministarstvo prosvete i nauke, Srpsko hemijsko društvo
Takmičenje iz hemije
– školski: do 31.3.2012.
– okružni/gradski: 21.4..2012.
– republički: 18-20.5.2012.14. Biologija
Ministarstvo prosvete i nauke, Srpsko biološko društvo
Takmičenje iz biologije
– školski: /
– opštinski:/
– okružni/gradski: 24.3.2012.
– republički: 13.5.2012. – Biološki fakultet, Beograd15. Sociologija
Ministarstvo prosvete i nauke, Srpsko sociološko društvo
Takmičenje iz sociologije
– okružni: prijave radova za takmičenje podnose se do 31.12.2011, završeni radovi predaju se do 29.2.2012., radovi se prezentuju i brane 17.3.2012 (Napomena: učenici šalju radove u najbliži univerzitetski centar: Beograd, Novi Sad, NIš i Kosovska Mitrovica)16. Likovna kultura
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo likovnih pedagoga Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije
Smotra likovnog stvaralaštva učenika srednjih škola
– republički: raspisivanje konkursa za učešće na smotri do kraja decembra 2011., dostavljanje radova do 27.4.2012., izbor radova u toku maja 2012., informacije o rezultatima biće dostavljene školama početkom juna 2012. (Napomena: radovi ostaju u Muzeju dečijeg stvaralaštva. Radove dostaviti na adresu: OŠ “Skadarlija”, Francuska 26, BEograd)17. Muzička kultura
Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj” Novi Sad
Republičko takmičenje horova gimnazija i srednjih stručnih i muzičkih škola
– republički: mart 2012., Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj” Novi Sad18. Umetnost
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Republičko takmičenje solfeđista za učenike drugog i četvrtog razreda srednje muzičke škole
– republički: decembar 2011. Beograd
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
– republički: 26.3.-3.4.2012. Beograd, NOvi Sad
C) Ministarstvo prosvete i nauke, Prva kragujevačka gimnazija
Pozorišni susreti učenika gimnazija Srbije
– republički: 17-18.4.2012. Kragujevac
D) Ministarstvo prosvete i nauke, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike
FILMić – Smotra kratkog đačkog filma
– republički: završna smotra će biti realizovana do kraja maja 2012.19. Fizičko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i nauke, Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje
Takmičenje učenika u pojedinim sportskim granama:
-stoni tenis
-plivanje
-streljaštvo
-odbojka
-mali fudbal
-rukomet
-sportska gimnastika
-košarka
-atletika
1) školski, 2) opštinski, 3) okružni, 4) međuokružni, 5) republički
stoni tenis:
1) 26.9.–2.10.2011
2) 3–9.10.2011.
3) 10–16.10.2011.
4) /
5) 9–15.5.2012. u Šidu
plivanje:
1) /
2) 17–23. 10.2011.
3) 7–13.11.2011.
4) /
5) 9–15.5.2012.
streljaštvo:
1) 16–22.1.2012.
2) 6–12.2.2012.
3) 20-26.2.2012.
4) /
5) 9–15.05.2012. Inđija
odbojka:
1) 26–30.9.2011.
2) 14–20.11.2011.
3) 28.11.–4.12. 2011.
4) 5–11.12.2011.
5) 9–15.05.2012. Sremska Mitrovica
mali fudbal:
1) do 4 nedelje 9.2011.
2) 5–11.3.2012.
3) 19–25.3.2012.
4) 2–6.4.2012.
5) 9–15.05.2012. Sremska Mitrovica
rukomet:
1) 3–9.10.2011.
2) 24–30.10.2011.
3) 7–13.11.2011.
4) 21–27.11.2011.
5) 9–15.05.2012. Sremska Mitrovica
sportska gimnastika:
1) 6–12.2.2012.
2) 20–26.2.2012.
3) 5–11.3.2012.
4) 19–25.3.2012.
5) 9–15.05.2012.
košarka:
1) 23.1.– 4.2.2012.
2) 27.2.–4.3.2012.
3) 12–18.3.2012.
4) 26–31.3.2012.
5) 9–15.05.2012. Sremska Mitrovica
atletika:
1) 24–30.10.2011.
2) 12–18.3.2012.
3) 26–31.3.2012.
4) 17–22.4.2012.
5) 9–15.05.2012. Sremska Mitrovica
džudo (promotivan sport):
5) 9–15.05.2012. Sremska Mitrovica
kajak (promotivan sport):
5) 9–15.05.2012. Sremska Mitrovica20. Program škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Organizatori definisani pravilnikom SPORTHUS-a, Udruženje za sport hendikepiranih učenika Srbije
Program za škole sa lako ometenim u sledećim sportskim granama: atletika, košarka, stoni tenis, mali fudbal, šah
– školski/regionalni: fudbal – 4. nedelja oktobra; šah – 3. nedelja decembra; stoni tenis – 4. nedelja februara; košarka – 4. nedelja marta; atletika – 2. nedelja aprila
– republički: 3. nedelja maja u Bajinoj Bašti
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih
Program za škole sa učenicima oštećenog vida
a) 24. pojedinačno muško i žensko omladinsko prvenstvo slepih i slabovidih Srbije u šahu
b) omladinsko prvenstvo u atletici
c) 25. prvenstvo u plivanju
d) 38. republičko prvenstvo u golbalu
– republički:
a) mart 2012.
b) maj 2012.
c) septembar 2011.
d) oktobar 2011.
C) Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica direktora i nastavnika škola za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Takmičenja učenika u znanju i veštinama škola za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u području rada:
1) mašinstvo i obrada metala
2) tekstilstvo i kožarstvo
3) hemija, nemetali i grafičarstvo
4) lične usluge (ženski i muški frizer)
5) trgovina, ugostiteljstvo i turizam
– republički:
1) april 2012. ŠOSO “Milan Petrović”, Novi Sad
2) april 2012. ŠOSO “Milan Petrović”, Novi Sad
3) maj 2012. ŠOSO “Milan Petrović”, Novi Sad
4) maj 2012. ŠOSO “Milan Petrović”, Novi Sad
5) maj 2012. ŠOSO “Milan Petrović”, Novi Sad
D) Ministarstvo prosvete i nauke, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha u Kragujevcu
Republičko takmičenje u znanju i veštinama za učenike oštećenog sluha za obrazovni profil ženski frizer
– republički: 20. aprila 2012. Kragujevac21. Smotre radova naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata u oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih nauka
Ministarstvo prosvete i nauke, Republički centar za talente, Regionalni centar za talente
Takmičenje talenata po naučnim oblastima i smotra istraživačkih radova
– regionalni: 5. maj 2012. – regionalni centri
– republički: 1-3. jun 2012.22. Smotra učeničkih zadruga Srbije
Ministarstvo prosvete i nauke, Savez učeničkih zadruga Srbije
Smotra učeničkih zadruga srednjih škola
– okružni: mart 2012.
– republički: maj 2012.23. Elektrotehnika
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica elektrotehničkih škola
a) Takmičenje učenika iz osnova elektrotehnike (posebno za prvi i za drugi razred) za trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile (test znanja); elektronike (za učenike III razreda smera elektronike); energetske elektronike (za učenike III razreda energetskog smera);
– školski: do 20. aprila 2012.
– regionalni: 12. maj 2012.
– republički: 2. jun 2012. Tehnička škola u Pirotu
C) Električni i elektronski sistemi na vozilima za učenike IV razreda – za obrazovni profil elektrotehničar
– školski: do 11. maja 2012.
– republički: 26. maj 2012. – Domaćin će biti naknadno određen.
D) Takmičenje učenika iz praktične nastave:
1) autoelektričari (za učenike III razreda);
2) elektromehaničari za termičke i rashladne uređaje (za učenike III razreda)
– školski:
1) dо 30.marta 2012.
2) dо 6. aprila 2012.
– republički:
1) 21. aprila 2012. Domaćin će biti naknadno određen.
2) 28. april 2012. Tehnićka škola, Čačak
E) Takmičenje za sve obrazovne profile iz Multimedije
– školski: do 4. maja 2012.
– republički: 19. maj 2012.24. Mašinstvo i obrada metala
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica mašinskih škola
Takmičenje za: trogodišnje obrazovne profile (autolimar, bravar, automehaničar, operater mašinske obrade strugar i metalostrugar i operater mašinske obrade glodač i metaloglodač); četvorogodišnje obrazovne profile (mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje)
– školski: dо 23. marta 2012. Prijava za regionalno (oblasno) takmičenje – do 30. marta 2012.
– regionalni: 24. april 2012. ( trogodišnji obrazovni profil); 27. april 2012. (četvorogodišnji obrazovni profil)
– republički: 11. и 12. maj 2012. ( trogodišnji obrazovni profil); 18. и 19. maj 2012. (četvorogodišnji obrazovni profil)25. Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica škola u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Fond za doškolovavanje mladih poljoprivrednika
a) Takmičenje učenika srednjih poljoprivrednih škola – orača; poznavanje tehnike i tehnologije biljne proizvodnje
– školski: prva nedelja oktobra 2011.
– republički: 4. nedelja oktobra 2011. Ruma
b) Takmičenje učenika iz oblasti prehrambene tehnologije po obrazovnim profilima
– školski: 4. nedelja marta 2012.
– republički: 2. nedelja maja 2012. Požarevac
c) Takmičenje učenika iz oblasti veterinarske medicine
– školski: prva polovina aprila 2012.
– republički: 2. nedelja maja 2012. Požega
d) Smotra znanja mladih poljoprivrednika iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i hortikulture
– školski: do 3. nedelje decembra 2011.
– republički: 5.2.2012. Centar “Sava”, Beograd26. Geodezija i građevinarstvo
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica geodetskih i građevinskih škola
Takmičenje učenika: ekipno za učenike trogodišnjeg obrazovanja (rukovodilac građevinskom mehanizacijom, dekorater zidnih površina, keramičar – pećar, monter suve gradnje); pojedinačno za učenike četvorogodišnjeg obrazovanja: nacrtna geometrija, organizacija građenja, statika, geodetska merenja i matematika
– školski: 24.3.2012.
– republički: 26-28.4.2012. Tehnička škola u Valjevu27. Zdravstvo i socijalna zaštita
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica medicinskih škola
1) Ekipno takmičenje učenika iz prve pomoći (test znanja); ispit praktičnih znanja i umenja dr. irealističkog prikaza povreda i drugih po život ugrožavajućih stanja – RPPOS – smotra;
2) Тakmičenje učenika, ekipno i pojedinačno, iz anatomije i fiziologije;
3) Тakmičenje iz matematike;
4) Zdravstvena nega
– školski: 1), 2), 3) do kraja aprila 2012. 4) do kraja marta 2012.
– republički:
1) 25–26. maj. 2012. – Valjevo
2) 18–19. maj 2012. – Vršac
3) 11–12. maj 2012. – Novi Sad
4) 20–21. april 2012.28. Lične usluge
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica škola ličnih usluga
Тakmičenje učenika koji se obrazuju za muške i ženske frizere, manikire i pedikire
– školski: do kraja februara 2012.
– republički: 30/31. mart 2012. u Čoki29. Saobraćaj
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica saobraćajnih škola
Тakmičenje učenika: test znanja i praktičan rad za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja
– školski: do kraja februara 2012.
– republički: 26-28. april 2012. u Nišu30. Ekonomija, pravo i administracija
Ekonomija
Pravo i administracija
Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola, Ekonomija
a) Тakmičenje učenika iz:
1) osnovi ekonomije za IVразред (program I i II razreda);
2) poslovna ekonomija za IVразред (program I i II razreda);
3) poslovna informatika (svi programi);
4) matematika za sve razrede – svi programi;
5) računovodstvo za IVразред – svi programi.
– školski: do kraja februara 2012.
– republički:
1) 23. i 24. mart 2012. Ekonomsko-ugostiteljska škola “Slobodan MInić”, Aranđelovac
2) 30. i 31. mart 2012. Ekonomsko-trgovinska škola “Paja Marganović”, Pančevo;
3) 23. i 24. mart 2012. Ekonomska škola Niš;
4) 4. i 5. maj 2012. ETŠ Šabac;
5) 21. i 22. april 2012. Ekonomsko-trgovinska škola Vranje
b) Тakmičenje učenika iz:
1) osnova retorike i besedništva za Iv razred;
2) simulacija suđenja- svi profili
– školski:
1) do kraja marta 2012.
2) do kraja februara 2012.
– republički:
1) 4. i 5. maj 2012. Ekonomsko-trgovinska škola, Kruševac
2) 20. i 21. april 2012. Pravno-poslovna škola, Niš
c) Тakmičenje učenika iz trgovinskog poslovanja i praktična nastava za III razred – trogodišnje obrazovanje
– školski: do kraja februara 2012.
– republički: 30/31. mart 2012. Srednja ekonomska škola, Sombor
d) Тakmičenje učenika iz: kuvarstva, poslastičarstva i usluživanja sa praktičnom nastavom; agencijsko-hotelijersko poslovanje
– školski: do kraja marta 2012.
– republički: 20, 21. i 22. april 2012. Srednja škola “Svetozar Miletić”, Novi Sad31. Tekstilstvo i kožarstvo
Zajednica tekstilnih i kožarskih škola
Takmičenje i smotra učeničkih radova tekstilnih i kožarskih škola; test znanja – četvorogodišnji obrazovni profil; praktični rad – trogodišnji obrazovni profil; izložbeni deo; modna revija i dr.
– školski: do kraja marta 2012.
– republički: 19, 20 i21. april 2012. Tehnička škola Užice32. Hemija, nemetali i grafičarstvo
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica škola u području rada hemija i grafičarstvo i geologija, rudarstvo i metalurgija – grupa metalurgija
Takmičenje učenika trogodišnjeg i četvorogodišnjeg obrazovanja iz: opšte i neorganske hemije, neorganske hemijske tehnologije i grafičke tehnologije
– školski: do kraja marta 2012.
– republički: iz opšte i neorganske hemije i organske hemijske tehnologije 26–28. april 2012. Hemijsko-tehnološka škola u Vranju; grafičarstvo 5–7. april 2012. Tehnička škola “Mileva Marić Ajnštajn”, Novi Sad33. Šumarstvo i obrada drveta
Ministarstvo prosvete i nauke, Zajednica šumarskih i drvoprerađivačkih škola
Takmičenje učenika:
1) u oblasti šumarstva u stručnim disciplinama – praktični radovi i dr.
2) u oblasti obrade drveta: tehnološke operacije u proizvodnji finalnih proizvoda od drveta; tehnologija materijala; tehničko crtanje; praktični radovi; kviz znanja i dr.
3) pejzažne arhitekture (dve discipline).
– školski: 1), 2) i 3) do kraja marta 2012.
– republički: 11-13. maj 2012. Politehnička škola, Subotica

II – MEĐUNARODNI NIVO1. Matematika
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
a) Pojedinačno takmičenje
– Balkanska matematička olimpijada: kraj aprila 2012.
– Međunarodna matematička olimpijada: sredina jula 2012.
b) Međunarodno matematičko takmičenje “Kengur bez granica”
– međunarodni: 15.3.2012. u 10,00 (jedinstveno vreme u celoj Evropi)
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Matematičko društvo “Arhimedes”
Ekipno takmičenje
– Turnir gradova-međunarodni: “Jesenje kolo” (osnovna i složena varijanta):u dve uzastopne nedelje krajem oktobra 2011. u gradovima učesnicima; “Prolećno kolo” (osnovna i složena varijanta): u dve uzastopne nedelje krajem februara/početkom marta 2012. u gradovima učesnicima; “Letnja konferencija Turnira gradova” (finale): 1–10. avgust 2012. (grad u inostranstvu)2. Informatika
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo matematičara Srbije
Ekipno takmičenje
a) Balkanska informatička olimpijada: jul 2012.
b) Međunarodna informatička olimpijada: kraj jula 2012.3. Fizika
Ministarstvo prosvete i nauke, Društvo fizičara Srbije, Fizički fakultet Beograd
Pojedinačno takmičenje
-Međunarodna fizička olimpijada: 15-24. jul 2012.4. Umetnost
A) Ministarstvo prosvete i nauke, Muzička škola “Davorin Jenko”, Beograd
Takmičenje mladih muzičara – u našoj zemlji: “Davorin Jenko”
– međunarodni:
1) 18–24. februar 2012. (discipline klavir i kamerna muzija ), Beograd;
2) 3–11. mart 2012. (discipline duvački instrumenti i kamerna muzika), Beograd
B) Ministarstvo prosvete i nauke, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Takmičenje mladih muzičara – u našoj zemlji: “Petar Konjović”
– međunarodni: 5-12. maj 2012.5. Fizičko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i nauke, Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje, Međunarodna federacija školskog sporta
1) rukomet
– međunarodni: Svetsko prvenstvo u Varaždinu (Hrvatska) 14–22.4.2012.
2) odbojka
– međunarodni: Svetsko prvenstvo u Tulonu (Francuska) 2–10.6.2012.

Pogledajte još i

Zbornik radova 2014.

Zbornik radova 2014.

ZBORNIK RADOVA 2014

 
Zbornik radova 2013

Zbornik radova 2013

Ovaj Zbornik radova sa Četvrtog simpozijuma naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata, sadrži radove svih učenika koji su osvojili јеdnо od prva tri mesta...

 
Регионално такмичење 2013 – фотографије

Регионално такмичење 2013 – фотографије

Овде можете погледати фотографије са Регионалног такмичења и смотре научно-истраживачког...

 

Резултати са регионалног такмичења 2013

Ovde možete pogledati listu sa imenima učesnika na Regionalnom takmičenju i smotri naučno-istraživačkog i umetničkog stvaralaštva talenata održanog...